مثل گربه گیج...

با سلامی دوباره

این روزا بحث تز وتز نویسی میون ٨١ یی ها خیلی داغه.وقتی میگفتن تز میگفتیم اوه حالا تا اونوقت کلی وقتهخیال باطل...غافل از اونکه چرخ روزگار خیلی تندتر از اونکه فکرشو بکنیم داره میگرده.آخوحالا ما موندیم و عنوان تصویب نشده و استرس تز وطرح و...استرس

دم به دم در حال التماس این و اونیم تا محض رضای خدا یه عنوانی از خودشون در کنن ولی دقیقا هم اکنون همه مغزا بلوک شده ....کار خداناراحت

واین چنین بود پروسه ای که طی شد تا نام گرفتیم "گربه گیج"سوال

     مثل گربه ای که چوب تو سرش خورده نمیدونیم از کدوم ور باید بریم...کلافه 

/ 2 نظر / 18 بازدید

ایشالا خدا عاقبت همه امونو به خیر کنه ![نگران]

مجیده

من که باید دوباره عنوان تصویب کنم بیچاره دکتر کارگر از دست من خل نشه خیلیه[خنده]